Kapat
Avenüler

Rotary' de Hizmet Avenüleri

Rotary' nin var oluş sebebi belki tek kelimeyle bile özetlenebilir. Bu da hizmettir. Hizmetlerin Rotary ilkelerine uygun, adil, paylaşımcı, iyi niyet ve dostluk yaratıcı olabilmesi, bazı alanlara bölünmesi gereğini de beraberinde getirmiştir.

Rotary sözlüğünde "Avenü" diye tanımlanmış olan bu hizmet alanlarını kısaca tanımlarsak; Bu sınıflandırma önceleri Kulüp Hizmetleri, Meslek hizmetleri, Toplum hizmetleri, Uluslararası hizmetler olmak üzere 4 ana grupta sınıflandırılmışken, Kulüp Hizmetleri (Kulüp Yönetimi) olarak değiştirilmiş, bunlara Gençlik Hizmetleri de ilave edilmiştir.

Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamak, hizmet alanlarını gözden geçirmek, yeni hizmet ihtiyaçları karşısında projeler geliştirmek ve yapılanmasını değiştirmek Rotary' nin dinamik yapısının getirdiği bir özelliktir.

"Kulüp hizmeti" deyimi ile Rotary; kulübünün başarılı bir şekilde idaresine yardım için bir Rotary Üyesinin; kulübün toplantılarında hazır bulunmak, tanışma faaliyetlerine iştirak etmek, programlarına katılmak, komitelerde hizmet etmek, görevli olarak hizmet görmek,aidatını ödemek ve dış faaliyetlerde kulübünü temsil etmek suretiyle yaptığı işleri kastetmektedir. Rotary Üyesinin kulübünü temsil edeceği dış faaliyetleri arasında şunlar vardır ; Rotary üyesi olmayanlara Rotary'nin amacı hakkında bilgi vermek; diğer Rotary kulüplerinde konuşmak ve yeni Rotary kulüplerinin kurulmasında kulübünü temsil etmek.

Meslek Hizmetleri Avenüsünün amacı, kulübün her üyesini iş veya meslek alanında temas ettiği kimselerin hepsine hizmet idealinin canlı bir örneğini vermeye ve bu hizmet idealini paylaşmaya teşvik etmektir. Meslek hizmeti, Meslek Hizmetleri Komitesi kulübünde belli sınıflara ayrılmış bulunmaları sebebiyle, üyelere düşen bir vecibedir. Her Meslek Hizmetleri Komitesi üyesi için bu hizmet devamlı bir iştir. Meslek Hizmetleri Komitesi kulübü için ise, meslek hizmetinin her üye tarafından çalışma alanında nasıl uygulanacağının anlaşılmasına yardım edilmesi ve uygulamanın üye tarafından yapılmasının telkini esastır. Özel görevi, kulübün üyelerinin hepsinin "çalıştıkları yerde Rotary'nin faaliyete geçirilmesinin" sağlanmasındaki gayretlerini koordine etmektir.

Toplum Hizmetleri Avenüsü toplumumuzu geliştirmek amacıyla hazırlanmış tasarıları uygulamak, ilerletmek ve tamamlamak sorumluluğu altındadır. Komitenin görevi, her Rotary kulübü üyesi şahsi, iş ve toplum hayatında hizmet, idealini tatbike çağıran, Rotary'nin dört ana avenüsünden üçüncüsünü takip etmektedir.

Komitede program ve tasarılarınızı gerçekleştirmeye yeterli sayıda üye bulunmalıdır. Bu sayı : Gençlik, gençlik haftası; Burslar, mükafatlar ve öğrenci kredileri, öğrenci misafirler; sakat çocuklar; toplum güvenliği ve köy-şehir münasebetleri konularındaki yardımcı komite başkanları ile kulübünüzün mahalli durumlara uygun olarak kurduğu bazı özel komitelerin başkanlarını da ihtiva edecektir. Bazı büyük kulüplerde bu şahıslar bağımsız olarak çalışırlar, buna rağmen, çalışmaların tesiri ve işbirliği kolaylığı bakımından size karşı sorumlu olmaları gerekir.

HAKKIMIZDA