Kapat
Rotary Vakfı

Rotary Vakfının Gayesi

Rotary Vakfı, Rotary'nin uluslar arası hizmet konusundaki başlıca organıdır. Tamamen gönüllü bağışlara dayanan Vakıf, her yıl yaklaşık 1000 öğrenciyi yurt dışına yollar. Aynı zamanda genç meslek ve iş adamlarının diğer ülkelerdeki iş ve meslek hayatlarını görüp incelemeleri sağlandığı gibi, özel bağışlar yapılır ve uluslar arası Rotary'nin 3-H (Sağlık, Açlık ve İnsanlık) programı da paraca desteklenir. Gerçekten 1947 den beri Rotary Vakfı, uluslar arası burslar ve diğer programlar için 100 milyon U.S.$ dan fazla para dağıtmıştır.

Beş ayrı tip Rotary bursu vardır:

» Lisans üstü burs,

» Üniversite bursu,

» Mesleki burs,

» Özürlüler için öğretmen bursu,

» Gazetecilik bursu.

Rotary Vakfının Gayesi, tüm dünya insanları arasında anlayış ve dostluk ilişkilerini geliştirmek; insancıl, yardımsever, eğitimsel ve sair hayır işleri yoluyla, onları birbirlerine yaklaştırmaktır.

Rotary Vakfına bağışta bulunana herkes (Rotaryen olan veya olmayıp ta Rotary'nin gayelerini takdir eden ve destekleyen) yaptıkları yardımın, insanlığın yakınlaşması ve barışı uğrunda ne şekilde kullanıldığını rahatça görebilir.

» Aşağıdaki şartlara uyan her kadın veya erkek Rotary Vakfı burslarından yararlanabilir.

» Üstün bir akademik -ve bazı hallerde, mesleki çalışma- geçmişi olan ve diğer bir ülkede denetimli akademik çalışma yapmak isteyen;

» Rotary Kulübü olan bir ülkede yaşayan, çalışan veya eğitim gören;

» Değişik kültürden insanlara ve uluslar arası olaylara samimi ilgi duyan;

» İyi dinleyebilen ve etkili iletişim kurabilen;

» Misafir olacağı ülkenin ve üniversitenin dilini iyi bilen;

» Gelişmiş liderlik özellikleri gösteren;

» Kendisi Rotaryen olmayan veya Rotary'de çalışmayan veya bir Rotaryen'in veya Rotary'de çalışanın kan veya (sıhri) evlilik yoluyla akrabası olmayan;

Son şart Rotary Vakfının vergi muafiyetini korumak üzere konmuş ise de;aynı zamanda Rotary'nin özünü belirten "Kendinden Önce Hizmet" gayesini de özetler.

Vakfın gelişmesinde önemli konu yıllık ve planlanmış bağış programlarıdır. Yıllık bağışlar programının gayesi; katkıları arttırmak; önemli menkul bağışlarına zemin hazırlamak; müstakbel bağışçıları teşvik ve haberdar etmek; Vakıf programlarına kulüp veya bölge seviyesinde katılmalarını teşvik etmek. Geçen zaman içinde bu gayeye yönelik pek çok yöntem bulunmuştur.

Rotary Vakfı, Uluslar arası Rotary Başkanının tayin ettiği 13 mütevelli tarafından yönetilir. Münhalleri doldurmak üzere Başkanın bir prosedür takip etmesi gerekir. Bütün tayinlerin Uluslar arası Rotary Yönetim Kurulunca onaylanması gerekir. Rotary'nin coğrafi altı bölgesinin hepsinin en az bir mütevelli ile temsili gerekir. 13 mütevellinin 6 sı geçmiş başkanlardan oluşur. En az iki üyenin iktisat konusunda deneyimli olması, üç üyenin vakfın uğraş konularında tecrübesi olması gerekir. Geçmiş başkanların görev süreleri altı yıl, diğer mütevellilerinki ise üç yıl civarındadır.

HAKKIMIZDA